SPS

LPS

Mjuk koraller

Pacific Ab

Vår grundtanke är att bygga upp ett innehav av odlade koraller för att minska beroendet av ständiga inköp och därmed reducera påverkan på naturliga rev. Alla koraller genomgår noggrann karantän i två separata akvarier.

Vårt mål är att erbjuda friska, parasitfria koraller som är väl acklimatiserade för akvarium, samtidigt som vi aktivt bidrar till bevarandet av marina ekosystem genom att minska efterfrågan på vildfångade exemplar.

Vi säljer inte fiskar, samtliga individer i akvarierna är medarbetare med en funktion att fylla.